Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
17. července 2024 ..:: COOPERATIVA SOCIALE ROMAMED ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

ROMAMED se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web ROMAMED a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu ROMAMED souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

ROMAMED shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. ROMAMED také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na ROMAMED automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou ROMAMED využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu ROMAMED.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu ROMAMED, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: ROMAMED nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

ROMAMED doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na ROMAMED. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. ROMAMED nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo ROMAMED a rodinu webů ROMAMED.

Použití osobních informací

ROMAMED shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu ROMAMED a k poskytování služeb, o které jste požádali. ROMAMED také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z ROMAMED a jeho přidružených částí. ROMAMED vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. ROMAMED neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. ROMAMED Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc ROMAMED může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb ROMAMED a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

ROMAMED nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

ROMAMED udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu ROMAMED za účelem zjištění, jaké služby ROMAMED jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům ROMAMED, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web ROMAMED prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící ROMAMED nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku ROMAMED a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů ROMAMED nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web ROMAMED používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky ROMAMED nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti ROMAMED, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb ROMAMED nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

ROMAMED zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. ROMAMED uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

ROMAMED vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se ROMAMED nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte ROMAMED na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation